Verksamhetsberättelse och ekonomiskt utfall för 2017

Härmed kallas du till Nora BKs årsmöte 2018

Lördagen den 17 februari kl. 15.00

Plats: Klubbstugan Bushagen Nora

Klubben bjuder på kaffe och kaka.

Välkomna/ Valberedninen och styrelsen