Hej!

Vill skicka er alla en hälsning och tacka för året som gått      .Tomtehund

Vi har blivit fler i klubben vilket glädjer mig. 

Vi är en ideelföreningutan bidrag från kommunen, allt vårt arbete sker på fritiden utan ersättning. 

 begränsad och styrelsen gör sitt yttersta för att använda vår lilla budget på bästa sätt för att kunna ge oss medlemmar bra träningsmöjligheter för oss och våra hundar och en fin mötesplats. 

Vi är i stort behov av de inkomster bla parkeringsuppdragen vi har vid stadens marknader, och det är omöjligt genomföra utan att medlemmar utanför styrelsen räcker upp handen och hjälper till. Tack till alla som hjälper till vi behöver bli ännu fler som ställer upp. 

Vill påminna om ett par ordningsregler både för er nya och oss gamla medlemmar. Klubben har Två planer som är strikt för träning Stor a Apellplanen och vår Agilityplan.  Vill påminna om att dessa får ej användas för lek eller bus med lösa hundar. 

För det ändamålet har vi skapat vår aktiveringshage, där har man möjlighet träna med sina hundar lösa eller låta dem leka. Hundarna ska naturligtvis vara välrastade även innan de är i denna hage. 

Agilityplan har tyvärr använts förr för detta det är av den anledningen vi beslutade om en annan plan för uppfylla det " behovet ", vi har nu fått signaler om att det händer även nu vilket ej får förekomma mer inte heller vintertid.Kom ihåg att det är vildsvinsstängsel ut mot skogen bakom agilityplan, stäng av el när ni tränar. 

Det andra jag vill påminna om är att det är koppeltvång på klubbens område. Förutom när man tränar sin hund eller när de är i aktiveringshagen. Det är viktigt för alla ska känna sig trygga med att kunna komma till oss utan att riskera mötas av lösa hundar. 

Jag hoppas så många som möjligt kommer på Årsmötet. 

Har ni förslag ideer, vill ni bidra med någon aktivitet så hör av er till någon i styrelsen vi stöttar er gärna 

Tack för att jag har fått förtroendet att vara ordförande för Nora BK, utan alla er andra som hjälper till skulle det inte fungera, tiden är knapp för oss alla, men att vara med och bidra som en pusselbit i en  ideelförening där många hjälps åt är stor lycka. 

God Jul och Gott Nytt år 

Anna Persson