Nora Brukshundklubb 2019

       
Ordförande Annica Kihlberg  070-5590417  norabhk@gmail.com
       
V.ordföranden Katarina Hultman  070 5380193  katarina.hultman@gmail.com 
       
Sekreterare Ann-Britt Lundin  070-3654821  annbritt1960@hotmail.com
       
Kassör Marie Andersson  073-6567701  mariesskor@gmail.com
       
Ledamot Gunnel Forslund    forslundgunnel1@gmail.com
       
Ledamot Fredrik Norén    norenyxa@gmail.com
       
Ledamot Barbro Hörman    barbro.hearman@telia.com
       
Suppleant Gunilla Nordvall   norvall2010@hotmail.se
       
Suppleant vakant    
       
Suppleant vakant    
       
Revisor Ulf Wilder    
       
Revisor Anna Karlsson    
       
Revisorsuppleant Göran Forslund    
       
Revisorsuppleant Vakant    
 
   

 

 

   
 Valberedning      
 Rolf Hultman  sammankallande    
       
 Marita Karlsson      
       
       
       

Funktionärer Nora Brukshundklubb

Domare

 

Rolf Sääf

Bo-Lennart Dahlin

 

Tävlingsledare

Margareta Rosen

 

Tävlingssekreterare

Anita Rundqvist

Gunnel Forslund

 

 

Utställningsansvariga

 

Ringsekreterare

Anita Dandenell

Mentalbeskrivare