Nora Brukshundklubb 2023

       
Ordförande Annica Kihlberg  070-5590417  norabhk@gmail.com
       
V.ordföranden Katarina Hultman  070 5380193  katarina.hultman@gmail.com 
       
Sekreterare Ann-Britt Lundin  070-3654821  annbritt1960@hotmail.com
       
Kassör Marie Andersson  073-6567701  mariesskor@gmail.com
       
Ledamot Maritha Karlsson    
       
Ledamot Gunnel Granath    
       
Ledamot Linnea Dahlberg    
       
Suppleant Emma Angergård    
       
Suppleant Fredrik Norén    
       
Suppleant Birgitta Hansen Braneby    
       
Revisor Ulf Wilder    
       
Revisor Anna Karlsson    
       
Revisorsuppleant Göran Forslund    
       
Revisorsuppleant Krister Nordh    
 
   

 

 

   
 Valberedning 2023      
 Rolf Hultman  sammankallande    
 Gunnel Forslund      
 Margareta Rosén      
       
       
       

Funktionärer Nora Brukshundklubb

Domare

 Vakant

 

 

 

Tävlingsledare

Margareta Rosen

 

Tävlingssekreterare

Anita Rundqvist

 

 

 

Utställningsansvariga

 Vakant

Ringsekreterare

Anita Dandenell

Mentalbeskrivare

 Vakant