Tjänstehund

Svenska Brukshundklubben utbildar tjänstehundar

Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation, med uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Försvarsmakten och MSB (Myndigheten för Samhällsberedskap och Beredskap). Intresserade medlemmar utbildar sina privata hundar till tjänstehundar. Utbildning sker på lokala brukshundklubbar runt om i landet. Efter avlagt prov kontrakteras godkända patrullhundar till Försvarsmakten för att vid eventuell ofred kallas in för tjänstgöring. Räddningshunden kan med sin förare tas ut för internationella uppdrag i samband med exempelvis jordbävning. Verksamheten är av mycket stor betydelse och har blivit populär inom Svenska Brukshundklubben.

Man kan utbilda antingen en patrullhund eller en räddningshund.

Läs mer om dessa här:

Patrullhund                           Räddningshund

Hundtjänstpersonal ur SBK
Som SBK-medlem kan man också utbilda sig till hundtjänstpersonal och skriva frivilligavtal med Försvarsmakten. Både Flygvapnet och Armén har i krigsorganisationen ett stort behov av kunniga hundinstruktörer som ansvarar för träning och skötsel av hundar.

Tävlingsverksamhet
Det bedrivs tävlingsverksamhet även för tjänstehundar. Varje år arrangeras bl.a. DistriktsMästerskap och Svenska Mästerskap för räddningshundar samt DistriktsMästerskap och FörsvarsmaktsMästerskap för patrullhundar. 

Assistanshund